יום שני, 3 באוגוסט 2015

מרוץ הלפיד - הרב יצחק פנגר

תקציר:


מרוץ הלפיד - הרצאת חובה להבנת העברת המסורת היהודית - היהודים הפכו לאומה אחרי שיצאו ממצרים, וקיבלו את התורה על הר סיני, הם שמרו על המצוות בדבקות, ולמדו את חוקי ההלכה והעבירו אותם מדור לדור. האומנם? מאת: הרב יצחק פנגר

גלריית וידאו


תורת אמת

אחרית הימים

עולם הבא

שעת האפסנפלאות הבריאה