יום רביעי, 4 בנובמבר 2015

15 דברים עתידין בני ישמעאל לעשות באחרית הימים!

רבי ישמעאל אומר: חמשה עשר דברים עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים!  (פרקי דרבי אליעזר פרק ל)


הקטע הבא מפרקי דרבי אליעזר (רבי אליעזר בן-הורקנוס, רבו של רבי עקיבא) מפרט חמישה עשר דברים שעתידים להתרחש בזמן שבני ישמעאל יהיו בארץ ישראל בתקופת אחרית הימים:

א. ימודו הארץ בחבלים – חבלים הם כלי מדידה. מרמז על תוכנית החלוקה של ארץ ישראל, שהם יטענו לבעלות על כל מטר.תוכנית החלוקה

ב. יעשו בית הקברות למרבץ צאן ואשפתות – יהפכו בתי קברות בארץ למרבץ צאן ואשפתות, ובעיקר בהר הזיתים שנקברו בו יהודים עוד מימי בית ראשון ושני. כך זה נראה בתקופת שלטון הירדנים ואף היום.

חילול קברים

קישור מהאתר "לדעת"

קישור מאתר "קול חי"

ג. ומדדו בהן ומהן על ראשי ההרים – שברי המצבות של הקברים שבהר הזיתים שמשו למרבה הכאב לשימושים שונים לצורך גדרות ולסלילת דרכים.

ד. וירבה השקר – בני ישמעאל לא מפסיקים לשקר לעולם על מנת להצדיק את מעשיהם ולקדם את עצמם פוליטית.

השקרים של אבו מאזן

ה. ויגנז האמת – כל אחד והאמת שלו, והאמת של התורה נעדרת (עדרים עדרים – סנהדרין צז.)

ו. וירחק חק מישראל – מערכת החק יעלימו עין מהפשעים של בני ישמעאל. בעת שנציגים מבני ישמעאל אפילו ישבו בכנסת.

ז. ותרבה עונות בישראל שני תולעת כצמר – עם ישראל יהיה באותה עת במצב של "שני תולעת כצמר" הפוך ממה שצריך להיות ביום הכיפורים. (אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ, אִם יַאְדִּימוּ כַתּוֹלָע כַּצֶּמֶר יִהְיוּ (ישעיהו, א י"ח)).

ח. ויקמל הנייר והקולמוס – ויוחלפו ע"י התקשורת והמחשבים. ובנקל יוכלו הישמעאלים להעביר את דת המרצחים שלהם לכל מקום בעולם.

הסתה ערבית

ט. ויפסל סלע מלכות – כל ערך המטבעות יושפע ממחיר הנפט של בני ישמעאל.

י. ויבנו הערים החרבות – יבנו את ערי ישראל שהיו חרבות 2000 שנה לאחר הגלות – עבודה ערבית.

יא. ויפנו הדרכים – יסללו הכבישים בארץ.

יב. ויטעו גינות ופרדסים – יעבדו בגינות ובפרדסים.

יג. ויגדרו פרצות חומות בית המקדש – הוואקף ועבודותיו בהר הבית (ואין פוצה פה!).

עבודות בהר הבית2

יד. ויבנו בית בהיכל –בניית כיפת הסלע מעל אבן השתיה. בדיוק במקום ההיכל, היכן שהיה בעבר קודש הקודשים.

אבן השתיה

טו. ושני אחים יעמדו עליהם נשיאים בסופן – לא ברור עדיין.

     ובימיהן יעמוד צמח (משיח) בן דוד.


ועוד היה ר’ ישמעאל אומר: שלוש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, שנאמר "כִּי מִפְּנֵי חֲרָבוֹת נָדָדוּ. מִפְּנֵי חֶרֶב נְטוּשָׁה (א) וּמִפְּנֵי קֶשֶׁת דְּרוּכָה (ב) וּמִפְּנֵי כֹּבֶד מִלְחָמָה (ג)" (ישעיה כ"א, טו), ואין חֲרָבוֹת אלא מלחמות.. ומשם בן דוד יצמח ויראה באבדן של אלו ואלו, ומשם יבוא לארץ ישראל.. עכ"ל.

יש לציין שנבואה זו נכתבה לפני יותר מאלפיים שנה בזמן שבני ישמעאל לא היו יותר מקומץ נודדי מדברות. ודאי שאף אחד לא העלה על הדעת אז, שהם יהיו דומיננטיים באחרית הימים, ויבנו את כיפת הסלע בדיוק במקום קודש הקודשים, ושהם אלו שיבנו לנו את כל הבתים והכבישים במדינה.

שבעזרת ה' יתקיים בהם גם הסימן האחרון (15), ותושלם זכותם הזמנית על אדמתנו. ונזכה לראות את משיח צדקנו בקרוב!