יום שלישי, 6 באוקטובר 2015

יונת אלם

תקציר:


יונת אלם - כך מרגישה יהודיה שהלכה שהתפתתה ללכת עם ערבי, ומסרה גופה עד שאיבדה את דעתה וגם את כבודה, מוכה מושפלת ובזויה מחפשת את הדרך חזרה! סרטון מבית היוצר של "בחגוי הסלע" למניעת ההתבוללות עם בני ישמעאל.

משך הסרטון: 20:30

גלריית וידאו


תורת אמת

אחרית הימים

עולם הבא

שעת האפסנפלאות הבריאה